- Termes i Condicions -

Més al detall...

1. INFORMACIÓ GENERAL

La titularitat d’aquest lloc web, WWW.NATURALNOMADE.COM (d’ara endavant Lloc Web) l’ostenta: Yaiza Ortega Ramilo, amb NIF 45170239X i les dades de contacte del qual són: info@naturalnomade.com Aquest document (així com tots els documents que s’esmenten aquí) regula les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquest Lloc web i la compra o adquisició de productes i/o serveis (en endavant, Condicions). A l’efecte d’aquestes Condicions s’entén que l’activitat que Natural Nomade desenvolupa a través del Lloc web comprèn la venda de productes fÍsics. A més de llegir les presents Condicions, abans d’accedir, navegar i/o fer servir aquesta pàgina web, has d’haver llegit l’Avís Legal i les Condicions Generals d’Ús, incloent-hi, la política de cookies, la política de privadesa i de protecció de dades de Natural Nomade. En utilitzar aquest Lloc web o en fer i/o sol·licitar l’adquisició d’un producte i/o servei a través del mateix consents quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot el que s’ha esmentat anteriorment, per la qual cosa si no estàs d’acord amb tot això, no heu d’usar aquest Lloc Web. Així mateix, s’informa que aquestes condicions podrien ser modificades. Ets responsable de consultar-les cada vegada que accedeixis, naveguis i/o facis servir el Lloc Web ja que seran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment en què sol·licitis l’adquisició de productes i/o serveis. Per a totes les preguntes que puguis tenir en relació amb les Condicions, pots posar-te en contacte amb Natural Nomade utilitzant les dades de contacte facilitades més amunt.

2. L’USUARI

L’accés, la navegació i ús del Lloc web, confereix la condició d’USUARI, per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc web, totes les Condicions establertes aquí, així com les seves modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal de compliment obligat segons el cas. Com a Usurari, assumeixes la responsabilitat d’un ús correcte del Lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: ● Fer ús d’aquest Lloc web únicament per fer consultes i compres o adquisicions legalment vàlides. ● No fer cap compra falsa o fraudulenta. Si es pogués considerar raonablement que s’ha fet una compra d’aquesta índole, podria ser anul·lada i s’informaria les autoritats pertinents. ● Facilitar dades de contacte veraços i lícits, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades (veure també Avís Legal).

3. PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ

Estant o no registrat pots comprar un o diversos productes al Lloc web. Hauràs d’emplenar i/o comprovar la informació que a cada pas se’t sol·licita, encara que, durant el procés de compra, abans de fer el pagament, es poden modificar les dades de la compra. Rebràs un correu electrònic confirmant que Natural Nomade ha rebut la teva comanda o sol·licitud de compra, és a dir, la confirmació de la comanda. I, si escau, se t’informarà igualment, mitjançant correu electrònic quan la teva compra estigui sent enviada. Un cop el procediment de compra ha conclòs, acceptes que el Lloc Web generi una factura electrònica que t’arribés a través del correu electrònic. Reconeixes estar al corrent, en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen el producte en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, si escau, imatge d’aquest a la pàgina del Lloc web, indicant, a mode enunciatiu, però no exhaustiu, i atenent cada cas: nom, preu, components, pes, quantitat, color, detalls dels productes, o característiques, i reconeixes que la realització de la comanda de compra o adquisició materialitza l’acceptació plena i completa condicions particulars de venda aplicables a cada cas. Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades al Lloc Web podrien ser arxivades i conservades als registres informatitzats de Natural Nomade per tal de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que a aquest respecte siguin aplicables, i particularment atenent la LOPD i els drets que assisteixen als Usuaris d’acord amb la política de privadesa d’aquest Lloc Web (Avís Legal i Condicions Generals d’Ús).

4. DISPONIBILITAT

Totes les comandes de compra rebudes per Natural Nomade a través del Lloc web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i/o que cap circumstància o causa de força major (clàusula vuit d’aquestes Condicions) afecti el subministrament dels mateixos. Si es produïssin dificultats quant al subministrament de productes o no quedessin productes en estoc, Natural Nomade es compromet a contactar amb l’Usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d’import.

5. PREUS I PAGAMENT

Els preus exhibits al Lloc web són els finals, en Euros (€) i inclouen els impostos, llevat que per exigència legal, especialment pel que fa a l’IVA, s’assenyali i apliqui una qüestió diferent. Les despeses d’enviaments no es troben incloses en els preus finals dels productes seran informats al moment de fer la comanda. Així, Natural Nomade realitza els serveis de lliurament i/o tramesa a través de Nacex i al Local comercial. Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte de les que ja hagis rebut una confirmació de comanda. Els mitjans de pagament acceptats seran: Targeta de crèdit o dèbit i Bizum. Les targetes estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat bancària emissora de les mateixes, si aquesta entitat no autoritzés el pagament, Natural Nomade no serà responsable per cap retard o manca de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l’Usuari. Un cop rebem l’ordre de compra a través del Lloc web, es farà el càrrec a la targeta i t’enviarem la confirmació de la teva comanda.

6. ENVIAMENTS I DEVOLUCIONS

Quan facis la teva compra rebràs un email de confirmació de comanda (si no el trobes a la teva safata d’entrada, revisa la teva safata d’spam o correu no desitjat). El termini de preparació de la teva comanda serà entre 2 i 3 dies hàbils. Quan la comanda estigui preparada i l’enviem rebràs un altre mail informant que la teva comanda ha estat enviada amb el número de seguiment. Si l’empresa de transport no us localitza, us trucarà per telèfon, per aquest motiu és important que informeu el vostre número de telèfon correctament. Tornaran a intentar el lliurament al dia següent hàbil o en la data que acordeu. Natural Nomade no es responsabilitza de les possibles demores de lliurament causades pel servei de missatgeria. Les despeses d’enviament per a la Península (per a altres destinacions consultar) són les següents: Recollida a la botiga – Gratis Mobles Grans i voluminosos – consultar abans Per comandes fins a 99,99 euros – 5 euros Per comandes a partir de 100 euros – Gratis Un cop rebuda la teva comanda, disposes de 15 dies naturals des de la seva recepció per poder tornar la teva comanda. Natural Nomade es reserva el dret de rebutjar devolucions comunicades o enviades fora del termini fixat, o objectes que no es trobin en les mateixes condicions en què van ser rebudes. Si el motiu de devolució és per arribat en mal estat del producte, podreu optar per la devolució dels diners o si preferiu, us enviarem de nou el producte, sempre sota disponibilitat s’estoc i sense càrrecs d’enviament addicional. Si són causes alienes a Natural Nomade, bé perquè canvies d’opinió o no t’encaixa, les despeses de devolució aniran a càrrec teu. Els objectes s’han de tornar en perfecte estat i amb la corresponent etiqueta. Com fer una devolució: Escriu un e-mail a info@naturalnomade.com i ho solucionarem el més aviat possible. La direcció per efectuar les devolucions és la següent: Rituels / Natural Nomade Plaça LLibertat nª2 Local L’article ha d’estar al seu embalatge original, sense fer servir i en perfecte estat. Dins un període màxim de 15 dies des de la recepció de l’article, processarem la devolució i, si compleix els requisits, procedirem a reemborsar el càrrec realitzat per la compra pel mateix mitjà en què es va realitzar. El client es farà càrrec de les devolucions tret que Natural Nomade hagi comès un error enviant un producte o no hagi arribat en bon estat.

7. MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

En cas que detectis que s’ha produït un error en introduir dades necessàries per processar la teva sol·licitud de compra al Lloc, podràs modificar-los posant-te en contacte amb Natural Nomade a través dels espais de contacte habilitats al Lloc web i, en el cas, a través d’aquells habilitats per contactar amb el servei d’atenció al client, i/o utilitzant les dades de contacte facilitades a la clàusula primera (Informació general). En qualsevol cas, abans de finalitzar la compra, tens accés a l’espai carret o cistella on es van anotant les teves sol·licituds de compra i pots fer-hi modificacions. De la mateixa manera et remetem a consultar també l’Avís Legal per demanar més informació sobre com exercir el teu dret de rectificació segons allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

8. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Llevat de disposició legal en sentit contrari, Natural Nomade no acceptarà cap responsabilitat per les pèrdues següents, amb independència del seu origen: ● Qualsevol pèrdua que no fossin atribuïbles a cap incompliment per part seva. ● Pèrdues empresarials (incloent-hi lucre cessant, d’ingressos, de contractes, d’estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes). ● Tota una altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per ambdues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre ambdues parts. Igualment, Natural Nomade també limita la seva responsabilitat quant als casos següents: ● Natural Nomade aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte al Lloc, però no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir a causa de manca de resolució de la pantalla, o problemes del navegador que s’utilitzi altres d’aquest caràcter. ● Natural Nomade actuarà amb la màxima diligència per posar a disposició de l’empresa encarregada del transport del producte objecte de la comanda de compra. Tot i això, no es responsabilitza per perjudicis provinents d’un mal funcionament del transport, especialment per causes com vagues, retencions en carreteres, i en general qualsevol altres pròpies del sector, que derivin en retards, pèrdues o furts del producte. ● Errors tècnics que per causes fortuïtes o d’una altra índole, impedeixin un funcionament normal del servei a través d’internet. Manca de disponibilitat del Lloc per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei. Natural Nomade posa tots els mitjans al seu abast als efectes de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament/lliurament dels productes, no obstant això s’eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major. ● Natural Nomade no es farà responsable del mal ús i/o del desgast dels productes que hagin estat utilitzats per l’Usuari. Alhora, tampoc no es farà responsable d’una devolució errònia realitzada per l’Usuari. És responsabilitat de l’Usuari tornar el producte correcte. ● En general, Natural Nomade no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan aquest es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major , i aquesta podrà incloure, a manera enunciativa però no exhaustiva: ● Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives, o commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no). ● Amenaça o preparatius de guerra. ● Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural. ● Impossibilitat de fer servir trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats. ● Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions. o Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública. D’aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i Natural Nomade disposarà d’una ampliació en el termini per complir-les per un període de temps igual al que duri la causa de força major. Natural Nomade posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions tot i la causa de força major.

9. COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS

Mitjançant l’ús d’aquest Lloc web, acceptes com a usuari que la major part de les comunicacions amb Natural Nomade siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats al Lloc web). A efectes contractuals, consents a utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeixes que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que Natural Nomade enviï de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afecta els drets reconeguts per llei a l’Usuari. Com a Usuari pots enviar notificacions i/o comunicar-te amb nosaltres a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, si escau, a través dels espais de contacte del Lloc web. Igualment, llevat que s’estipuli el contrari, Natural Nomade pot contactar-te i/o notificar-te al teu correu electrònic oa l’adreça postal facilitada.

10. RENÚNCIA

Cap renúncia de Natural Nomade a un dret o acció legal concreta o la manca de requeriment del compliment estricte per l’Usuari d’alguna de les seves obligacions suposarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivats d’un contracte o de les Condicions, ni exonerarà el Usuari del compliment de les obligacions. Cap renúncia de Natural Nomade a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d’un contracte tindrà efecte, tret que s’estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i es comuniqui a l’Usuari per escrit.

11. NUL·LITAT

Si alguna de les presents condicions fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat.

12. ACORD COMPLET

Les presents Condicions i tot document a què es faci referència expressa en aquestes constitueixen l’acord íntegre existent entre l’Usuari i Natural Nomade en relació amb l’objecte de compravenda i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts. L’Usuari i Natural Nomade reconeixen haver consentit la celebració d’un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altra banda, llevat del que figura expressament esmentat a les presents Condicions.

13. PROTECCIÓ DE DADES

La informació o dades de caràcter personal que l’Usuari faciliti a Natural Nomade en el curs d’una transacció al Lloc web, seran tractades d’acord amb allò establert a les polítiques de protecció de dades (Avís Legal i Condicions Generals d’Ús). En fer accedir, navegar i/o fer servir el Lloc l’Usuari consenteix el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són veraces.

14. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’accés, la navegació i/o l’ús d’aquest Lloc web i els contractes de compra de productes a través del mateix es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi o estigui relacionat amb l’accés, la navegació i/o l’ús del Lloc Web, o amb la interpretació i l’execució d’aquestes Condicions, o amb els contractes de venda entre Natural Nomade i l’Usuari, serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i els tribunals espanyols.

15. QUEIXES I RECLAMACIONS

Pots fer-nos arribar les teves queixes, reclamacions o qualsevol altre comentari que vulguis fer a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General). A més a més, Natural Nomade disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General). Així mateix, si de la subscripció d’aquest contracte de compra entre Natural Nomade i l’Usuari emanés una controvèrsia, l’Usuari com a consumidor pot sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies, d’acord amb el Reglament UE No 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig del 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum. Podeu accedir a aquest mètode a través del lloc web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.