- Avís Legal -

Més al detall...

1. INFORMACIÓ A L´USUARI

 

Yaiza Ortega Ramilo (NIF 45170239X) i Mª Antonia Ramilo Rodríguez (NIF 43630327V) ( en adelante Rituels du Monde), és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

Fi del tractament: mantenir una relació comercial amb l’Usuari. Les operacions previstes per a realitzar el tractament són:

 

  • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, SMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes Comunicacions seran realitzades per Rituels du Monde i relacionades a les seves reserves , compres de xecs regals o informació sobre els nostres serveis o productes .En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
  • Realitzar estudis estadístics.
  • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
  • Remetre el butlletí de notícies del nostre centre.

 

Criteris de conservació de les dades:  Es conservaran mentre existeixi un interès mutu per a mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonomizació de les dades o la destrucció total d’aquests.

 

Comunicación de los datos:  No se comunicarán los datos a ningún destinatario, salvo obligación legal. 

 

Drets que assisteixen a l’Usuari:

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • Dret d’accés, rectificació i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició a l’el seu tractament.
  • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

 

Dades de contacte per exercir els seus drets:

 

  • Adreça postal: Mª Antònia Ramilo Rodriguez, Plaça de la Llibertat n 2 Ripoll (Girona) Adreça electrònica: lopd@rituelsdumonde.eu 

 

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

 

Els Usuaris, mitjançant l’entrada de dades en els camps en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a Rituels du Monde són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquests.

Rituels du Monde informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedits en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part els Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’Usuari. En cas que no siguin facilitats totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

 

3. MESURES DE SEGURETAT

 

Que de conformitat amb el que es disposa en les normativa vigent en protecció de dades personals, Rituels du Monde està complint amb totes les disposicions de la normatives del RGPD, per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del RGPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats per als quals són tractats.

RItuels du Monde garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableix el RGPD, per a protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

 

4. UTILITZACIÓ DEL PORTAL I DELS SERVEIS PER Als USUARIS

 

Excepte en el cas que hagin obtingut prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de Rituels du Monde, els usuaris s’abstindran d’obtenir o intentar obtenir qualsevol tipus de contingut, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies, vídeos, programari i en general qualsevol classe de material accessible a través del Portal o dels serveis utilitzats per ells, per mitjans diferents dels que s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o dels quals s’emprin habitualment a aquest efecte en Internet.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en el lloc web de Rituels du Monde(inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d’exposició del lloc web) que es realitzin sense autorització de Rituels *du *Monde constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Per a facilitar el seu accés, pot ser que Rituels *du *Monde inclogui vincles a pàgines d’Internet pertanyents o gestionats per tercers. En entrar en aquests llocs, revisarà i acceptarà vostè les normes d’ús d’aquesta pàgina abans d’usar. També acceptarà que Rituels du Monde no té control algun sobre el contingut d’aquestes pàgines i que no pot assumir cap responsabilitat per cap material creat o publicat per aquests. A més, el vincle a un lloc aliè a Rituels du Monde no implica que aprovi aquest lloc ni els productes o serveis als quals fa referència.

 

5. POLÍTICA DE COOKIES

 

A través d’aquest lloc web no es recapten dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers.

Amb la finalitat d’oferir-li el millor servei i a fi de facilitar l’ús, s’analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l’activitat dels visitants i la seva freqüència d’utilització. A aquest efecte,  Rituels du Monde utilitza la informació estadística elaborada pel Proveïdor de Serveis d’Internet.

Rituels du Monde utilitza cookies per a recollir informació dels usuaris i registra les adreces IP d’accés. S’utilitzen cookies pròpies de sessió i de tercers, amb finalitat tècnica (aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través del lloc web i la utilització de les diferents opcions i serveis que en ella existeixen).

Per a més informació detallada: política-de-cookies en la home de la pàgina web.

 

6. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS

 

L’empresa no és en cap cas responsable, ni de manera directa ni subsidiària, de cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l’usuari o qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi a través d’aquest portal.

 

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

Tots els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les pàgines Web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de *RItuels *du *Monde o de tercers titulars d’aquests. En cap cas l’accés a les pàgines Web del Portal implica cap mena de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels esmentats drets, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de l’empresa o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per a ús personal i exclusiu de l’usuari, els quals hauran d’exercir sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.

Rituels du Monde i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips són marques protegides per Rituels du Monde Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

 

8. LLEI APLICABLE

 

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present portal, serà la llei espanyola.