- MON CONTEMPORANI -

L’estil contemporani és la màxima expressió de l’aquí i l’ara. La suma de les tendències que s’han popularitzat des de principis del nou segle. Un estil pràctic que es troba entre l’avantguarda i allò clàssic, tenint un aspecte visual unificat i còmode.

contemporanies